Các công ty thành viên

Viewest CaoFong Kayaking Village

Viewest Bình An Village Kim Bôi

Dự án Làng Thiền Bình An của Viewest tại Kim Bôi – Hòa Bình với tổng vốn đầu tư 100 tỷ VNĐ sẽ triển khai trong năm 2021

Công ty Viewest Cofarming

Công ty kinh doanh Dịch vụ Co-farming là dịch vụ đầu tư chung Trang trại thông qua Viewest để các nhà đầu tư có được cơ hội tìm được đất trang trại giá tốt, view đẹp và giá đầu tư chỉ từ 100 triệu VND

Công ty Viewest Media

Công ty Viewest Media chuyên xây dựng cộng đồng nguồn hàng và Cộng đồng các nhà đầu tư Bất động sản Cofarming Việt Nam trên Facebook và Hệ thống Zalo nhóm – Quý khách tham dự cộng đồng

Tập đoàn Bất động sản Viewest