Services

Cấu trúc các dịch vụ của Tập đoàn Viewest

Đầu tư các dự án Cofarming trên Toàn Quốc giúp các nhà đầu tư có thể mua Bất động sản trang trại khắp nơi với số vốn ít nhất – MỜI THAM GIA ĐẦU TƯ CHUNG

Đầu tư Cofarming

Chung nhau đầu tư chung trang trại với số vốn từ 100 triệu VND với dịch vụ Pháp lý đảm bảo. Bấm vào đây để tham gia

Nghỉ dưỡng

Được hưởng 40 đêm nghỉ dưỡng hàng năm trên hệ thống đầu tư của Viewest khắp nơi trên Toàn Quốc. Tham gia

Kinh doanh dòng tiền

Được chia lợi nhuận kinh doanh dòng tiền và được chia lãi cổ tức theo Công ty đầu tư đã được thành lập

LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ CHUNG

Tham gia đầu tư cùng với Viewest

Pháp lý sạch

Được Viewest chẹc quy hoạch và Pháp lý tránh rủi ro cho các nhà đầu tư có thể bị mất trắng

Phân chia rủi ro

Một cá nhân không nên đầu tư số tiền lớn vào 1 mảnh đất, thay vì đó thông qua Viewest đầu tư hàng trăm mảnh, phân chia rủi ro

Định giá

Những sản phẩm Viewest đem về thường thấp hơn thị trường 50-100% nên có biên lợi nhuận tốt hơn

Mời tham gia cộng đồng Đầu tư chung Trang trại